Fresco geschilderd door Gerrit Breteler

Theaterkerk Nes als bron van inspiratie

Laatste nieuws →

Cultuur Ambassade

Een baken van kennis. Samenwerking als toverwoord. Verbinden om te versterken. Anke Bijlsma is voor de periode van 2023-2026 benoemd tot Cultureel Ambassadeur van Noordoost-Friesland. De Culturele Ambassade heeft een loketfunctie voor allerlei intiatieven en initiatiefnemers uit de regio op het gebied van cultuur en recreatie. Culturele instellingen en organisaties van culturele evenementen kunnen bij de Culturele Ambassade terecht met al hun vragen over het ontwikkelen van hun plan, het betrekken van professionals, vragen omtrent subsidiëring, marketing en communicatieontwikkeling.

In de regio