Kinderen uit Noordoost-Friesland genieten mee van Wadopera

Wat is er nou mooier dan kinderen uit de regio te betrekken bij grote culturele evenementen in hun eigen gebied? Dat stelt Anke Bijlsma, initiatiefnemer van het educatieproject met als thema ‘Wad aan verhalen’. Het project is een samenwerkingsverband tussen cultuurcentrum Opus3, NME de Klyster, museum ’t Fiskershúske, Theaterkerk Nes en Friese Poort. Aanleiding voor het organiseren is de Wadopera van Peter Grimes die nog tot en met zaterdag 25 september wordt gespeeld achter de zeedijk bij Paesens-Moddergat.

kinderen genieten van wadopera
Kinderen uit Noordoost-Friesland genieten mee van Wadopera

Klasina van der Werf

Het thema van deze cultuurdagen was ‘Wad aan verhalen’. Kinderen doken in de verhalen van het Wad door naar de voorstelling ‘Wat ’n wad’ van Pier21 te kijken in Theaterkerk Nes. Daarnaast volgden ze twee workshops op en rond de locatie van de Wadopera. De muziekworkshop ging in op het verschil tussen pop en opera waarbij Ben Brunt en Jelle B. op auditie gingen. Voor de workshop die in het teken van de natuur van het Wad stond wandelden kinderen onder leiding van een natuurgids langs de kwelder, met een schepnet en zoekkaart bij de hand. Bij het monument in Moddergat werd de historie verteld en konden de leerlingen lekker knutselen aan lange tekentafels.

Ruim duizend kinderen

,,Ik doch dit út leafde foar ús moaie gebiet en fyn it wichtich om ek bern derby te belûken’’, zegt Anke Bijlsma. Dat is gelukt. In totaal hebben ruim duizend kinderen uit groep 5 en 6 van tientallen basisscholen uit Noardeast-Fryslân deze week genoten van het educatieprogramma. Wat ze het mooiste vonden? Het zoeken naar schatten van de zee met een schepnetje, het meezingen op de grote tribune met Jelle B. (‘Ik ga zwemmen in bacardi lemon’) en het rollen vanaf de zeedijk.

Tot slot konden de kinderen bijkomen in Theaterkerk Nes waar ze genoten van de voorstelling van Lotte en Sven die samen in hun verbeelding de reis van de palingen naar de Sargossazee ondernamen. De kinderen maakten kennis met het bijzondere bodemleven (ook de plastic soep kwam aan bod) en werden uitgedaagd mee te denken over de balans tussen de belangen van toerisme en natuur.

Rijk cultureel aanbod

,,Wy ha sokke moaie mominten belibbe by alle ûnderdielen. Eins wie it krekt sa’t ik de ‘menukaart’ betocht hie’’, vertelt Anke Bijlsma die als directeur van Theaterkerk Nes – medesponsor van dit educatieproject – al eerder samenwerkte met Opus 3 rondom de expositie Nachtwacht360. Voor dit culturele evenement is de samenwerking rondom het educatieproject uitgebreid met museum ’t Fiskerkshúske en NME De Klyster.

Studenten van ROC Friese Poort hielpen met het begeleiden van de groepjes. Anke: ,,Wy fersterkje inoar en biede ‘ús bern’ sa in ryk kultureel oanbod.’’ Wethouder Fedde Breeuwsma van de gemeente Noardeast-Fryslân is het daarmee eens. Hij kwam donderdag hoogstpersoonlijk een kijkje nemen in Theaterkerk Nes. ,,It wie prachtich: de bern fûnen it moai, de âlders en leararen genoaten derfan en de organisaasje wie perfekt. Dit is seker foar werhelling fetber.’’

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf