Pier21: Wat soesto! (útferkocht)

Theaterkerk Nes (Noard East Fryslân) Wiesterwei 2, Nes, Friesland, Nederland

Nei `De emigrant’, `Feteranen’, `Life is beautiful’ en ‘It wie op in simmerjûn’ is der op ‘e nij in bysûndere foarstelling fan Pier 21: ‘Wat soesto!’. Nei trije jier fan stúdzje hat Freark Smink dit ynkringende portret fan in hjoeddeiske boer yn in bysûndere famylje skreaun. Under de regy fan Jos Thie spilet Freark Smink sels de boer en Klaasje Postma syn âlde mem.

€23.00